Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Chu Hiển Hoàn thành 2152
2 Vương Thiểu Thiểu Hoàn thành 286763
3 Tam Giới Đại Sư Hoàn thành 22021
4 Vong Ngữ Hoàn thành 4734140
5 Ngũ Lang Thúc Hoàn thành 229311
6 Trường Phát Lãng Tử Hoàn thành 28031
7 Ngũ Lang Thúc Hoàn thành 46342
8 Dục Hỏa Trọng Sinh Hoàn thành 82519
9 Tầm Hương Sư Hoàn thành 206110
10 Hắc Thổ Mạo Thanh Yên Hoàn thành 116778