Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Ngư Nghiệt Hoàn thành 8233
2 Ôn Thụy An Còn tiếp 548
3 Sa Mạc Hoàn thành 374363
4 Mặc Vũ Hoàn thành 2747
5 Tử Vi Còn tiếp 405627
6 Huyết Đồ Hoàn thành 230711
7 Tịch Mịch Kiếm Khách Hoàn thành 37316
8 Canh Tân Hoàn thành 8672
9 Thần Khê Băng Phong Hoàn thành 15054
10 Thạch Chương Ngư Hoàn thành 158631