Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Miêu Diệc Hữu Tú Hoàn thành 2733
2 Kevin Rz Hoàn thành 2643
3 Cổ Đạo Kinh Hồng Còn tiếp 182848
4 Phong Cuồng Còn tiếp 69582
5 Chu Đức Đông Hoàn thành 823
6 Hạ Ngôn Băng Còn tiếp 760
7 Đả Nhãn Hoàn thành 200024
8 Thiên Thiên Bất Hưu Còn tiếp 473
9 Thụy Căn Hoàn thành 8302
10 Hà Mã Hoàn thành 140579