Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Khát Trí Còn tiếp 158156
2 Cẩu Bào Tử Còn tiếp 291158
3 Cảnh Tục Hoàn thành 16278
4 Thần Quan Lộ Tây Pháp Còn tiếp 1534
5 Hắc Sắc Hỏa Chủng Còn tiếp 37198
6 Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Hoàn thành 107061
7 Ôn Thụy An Hoàn thành 598
8 Khiêu Vũ Còn tiếp 246
9 Vô Danh Hoàn thành 130
10 Yên Vũ Giang Nam Còn tiếp 1823