Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Canh Tân Hoàn thành 37886
2 Nam Hi​ Còn tiếp 6801
3 Cổ Long Cương Hoàn thành 14830
4 Huỳnh Dị Hoàn thành 20799
5 Nguyệt Quan Hoàn thành 95890
6 Miêu Khiêu Hoàn thành 448198
7 Đặc Biệt Bạch Còn tiếp 590
8 Huyền Vũ Hoàn thành 6492
9 Huyền Vũ Hoàn thành 769
10 Thiên Thiên Vi Nhất Tiếu Còn tiếp 2321