Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Phó Kỳ Lân Hoàn thành 245121
2 Cao Nguyệt Hoàn thành 32191
3 Tửu Đồ Còn tiếp 132
4 Sa Mạc Hoàn thành 3262
5 Mặc Vũ Hoàn thành 105113
6 Nam Hải Thập Tứ Lang Hoàn thành 222740
7 Canh Tân Còn tiếp 267
8 Canh Tân Hoàn thành 48227
9 Tịch Mịch Kiếm Khách Hoàn thành 16956
10 Cao Nguyệt Hoàn thành 10293