Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Cây Đậu Gây Họa Hoàn thành 32565
2 Tịch Mịch Kiếm Khách Hoàn thành 91676
3 Thượng Sơn Đả Lão Hổ Hoàn thành 157291
4 Chu Hiển Hoàn thành 2152
5 Tam Giới Đại Sư Hoàn thành 22021
6 Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Còn tiếp 102407
7 Ngũ Lang Thúc Hoàn thành 229311
8 Dục Hỏa Trọng Sinh Hoàn thành 82519
9 Tầm Hương Sư Hoàn thành 206110
10 Ngư Nghiệt Hoàn thành 8233