Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Ôn Thụy An Còn tiếp 548
2 Sa Mạc Còn tiếp 279410
3 Sa Mạc Hoàn thành 374363
4 Mặc Vũ Hoàn thành 2747
5 Tịch Mịch Kiếm Khách Hoàn thành 37316
6 Canh Tân Hoàn thành 8672
7 Nã Cát Ma Hoàn thành 105400
8 Thạch Chương Ngư Hoàn thành 158631
9 Canh Tân Hoàn thành 75986
10 Đông Nhất Phương Hoàn thành 47038