Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Cao Nguyệt Hoàn thành 116151
2 Hà Tả Còn tiếp 141
3 Đông Nhất Còn tiếp 2348
4 Đặc Biệt Bạch Hoàn thành 3906
5 Canh Tân Hoàn thành 95078
6 Mộc Dật (沐轶) Hoàn thành 7251
7 Lão Trư Hoàn thành 4891
8 Thạch Chương Ngư Hoàn thành 5276