Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ Còn tiếp 197245
2 Trư Hồng Huyết Hoàn thành 177404
3 Nhĩ Căn Hoàn thành 983214
4 Thương Thiên Bạch Hạc Hoàn thành 175986
5 Kiều Phong Còn tiếp 295
6 Cao Pha Hoàn thành 557505
7 Tiêu Tiềm Còn tiếp 428
8 Mực thích lặn nước Còn tiếp 1302
9 Giả Kim Dung Hoàn thành 2056
10 Lưu Lãng Đích Cáp Mô Hoàn thành 1064