Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Cửu Hanh​ Còn tiếp 4795
2 Chử Tửu Luận Già Phê Hoàn thành 974142
3 Deathstate Hoàn thành 53880
4 Ngã Cật Tây Hồng Thị Còn tiếp 599
5 Lão Thiên Thúc Thúc Hoàn thành 14903