Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Ân Tầm Hoàn thành 158165
2 Thủy tụ nhân gia Hoàn thành 6399
3 Guai Wu Hoàn thành 36918
4 Ân Tầm Hoàn thành 777212
5 Đạm Nguỵêt Tân Lương Hoàn thành 189128
6 Thánh Yêu Hoàn thành 20779
7 Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Hoàn thành 684057
8 Máu Lạnh nhók Hoàn thành 4554
9 Đồng Hoa Hoàn thành 12781
10 Cổ Phán Quỳnh Y Hoàn thành 11691