Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Phỉ Ngã Tư Tồn Hoàn thành 1990
2 Hải Phiêu Thiêu Lượng Còn tiếp 4857
3 Ngạo Quân Tác Tình Hoàn thành 3579
4 Thiên Y Hữu Phong Hoàn thành 15805
5 Ngư Nghiệt Hoàn thành 8233
6 Chá Mễ Thố Hoàn thành 9567
7 Nguyệt Xuất Vân Hoàn thành 58689
8 Cố Mạn Hoàn thành 5086
9 Băng Tuyết Cô Đơn Còn tiếp 1114
10 Huyết Đồ Hoàn thành 230711