Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Sơ Thần Hoàn thành 60970
2 Lưu Lãng Hồng Tường Vi Hoàn thành 75761
3 Phù Sinh Mộng Đoạn Hoàn thành 523130
4 Liễu Hạ Huy Hoàn thành 609299
5 Náo Náo Hoàn thành 5328
6 Vũ Anh Tuyết Hoàn thành 18301
7 Y Hinh Hoàn thành 11103
8 Thịnh Hạ Thái Vi Hoàn thành 9471
9 Mộc Yêu Còn tiếp 5048
10 Thiến Hề Hoàn thành 5731