Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Túy Ca Tửu Hoàn thành 664
2 Lac Vi Nhi Hoàn thành 10269
3 Thiền Tâm Nguyệt Hoàn thành 28421
4 Ngốc Kute Hoàn thành 5407
5 Ngạn Thiến Hoàn thành 31052
6 Peduyen1993 Hoàn thành 2545
7 Ái Ước Hoàn thành 7633
8 Thiên Cầm Hoàn thành 225300
9 Thanh Đình Hoàn thành 10078
10 Ức Tích Nhan Còn tiếp 15565