Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Cổ Đạo Kinh Hồng Còn tiếp 182848
2 Thập Tam Xuân Hoàn thành 9389
3 Phi Linh Còn tiếp 10344
4 Hinh Như Chi Thuỷ Hoàn thành 9015
5 Mộng Yểm Hoàn thành 56445
6 Chiêu Hạ Hoàn thành 8914
7 Phong Cuồng Hoàn thành 409366
8 Tam Chưởng Quầy Còn tiếp 4403
9 Tịch Mộng Hoàn thành 7023
10 Ma Nữ Ân Ân Hoàn thành 14147