Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Thiển Mạc Mặc Hoàn thành 4953
2 Thánh Yêu Hoàn thành 28815
3 Trang Trang Hoàn thành 4246
4 Tịch Mộng Hoàn thành 50300
5 Tuyết Sắc Đồ Mi Hoàn thành 146906
6 Lại Sơ Cuồng Còn tiếp 4826
7 linhlili thảo chip Còn tiếp 1040
8 Mộc Tiểu Ô Còn tiếp 2344
9 Sửu Tiểu Áp Hoàn thành 17439
10 Đinh Mặc Còn tiếp 3352