Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Vụ Thỉ Dực Hoàn thành 6115
2 Tâm Tại Lưu Lãng Hoàn thành 2255964
3 Fresh Quả Quả Hoàn thành 8884
4 Đường Thất Công Tử Hoàn thành 3797
5 Quỳnh Dao Hoàn thành 4219
6 Xích Tuyết Hoàn thành 731140
7 Hiểu Nguyệt Hoàn thành 26448
8 Mãn Thụ Đào Hoa Hoàn thành 12342
9 Xuân Huy Cẩm Y Còn tiếp 6116
10 Kun mít Còn tiếp 2426