Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Cẩm Tố Lưu Niên Còn tiếp 5818
2 Diệp Lạc Vô Tâm Hoàn thành 1138
3 Thượng Quan Miễu Miễu Hoàn thành 16630
4 Tiểu Tịch Hoàn thành 49382
5 Cathy Trần Còn tiếp 4735
6 Phong Bàn Nhược Còn tiếp 4964
7 Úy Không Hoàn thành 1592
8 Lăng Nhược Dạ Hoàn thành 6891
9 Uyển Chuyển Lam Hoàn thành 6228
10 Lạc Lạc Nguyệt Sắc Hoàn thành 10521