Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Quỷ Miêu Tử Hoàn thành 17572
2 Anh Vũ Phiêu Linh Hoàn thành 7324
3 Cơ Thủy Linh Hoàn thành 9328
4 Đan Thanh Mộng Hoàn thành 7722
5 Sở Thanh Hoàn thành 72768
6 Mèo Sâu Bự Hoàn thành 21377
7 Lạc Thanh Hoàn thành 20526
8 Diệp Lạc Vô Tâm Hoàn thành 1486
9 Lưu Tam Tam Hoàn thành 11269
10 Mạc Nghiên Yên Hoàn thành 14016