Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Giản Hồng Trang Hoàn thành 11238
2 Mộc Không Bách Hoàn thành 7095
3 Hạ Nhiễm Tuyết Còn tiếp 4008
4 Thiên Cầm Hoàn thành 4228
5 Minh Châu Hoàn Còn tiếp 12390
6 Quân Tử Hữu Ước Còn tiếp 5151
7 Ái Tình Hoa Viên Còn tiếp 8474
8 Tây Lâu Tiểu Nam Hoàn thành 11172
9 Tiểulyly Hoàn thành 3706
10 Bông Hồng Thuỷ Tinh Còn tiếp 1725