Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Bảo Thạch Tiêu Còn tiếp 315310
2 Tịch Mịch Độc Nam Hoa Hoàn thành 113684
3 Cách Ngư Hoàn thành 160014
4 Hạ Ngôn Băng Còn tiếp 760
5 Mộc Tử Tâm Còn tiếp 293
6 Hồng Mông Thụ Còn tiếp 330
7 Thụy Căn Hoàn thành 8302
8 Nhất Tam Ngũ Thất Cửu Hoàn thành 98771
9 Đồ Cùng Hoàn thành 73851
10 Hãm Bính Hoàn thành 117101