Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Cảnh Tục Hoàn thành 196731
2 Trần Trọng Còn tiếp 263390
3 Thao Lang Hoàn thành 97766
4 Hà Thường Tại Hoàn thành 489690
5 Cách Ngư Hoàn thành 89401
6 Cẩu Bào Tử Còn tiếp 291158
7 Cảnh Tục Hoàn thành 16278
8 Hoàng Oanh Hoàn thành 71150
9 Qua Nhân Còn tiếp 37309
10 Biên Chức Thành Đích Mộng Hoàn thành 65120