Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Túy Tử Mộng Sinh Còn tiếp 13101
2 Nguyệt Hạ Đích Cô Lang Còn tiếp 72289
3 Tiểu Thủ Chương Hoàn thành 98418
4 Vô Trục Hoàn thành 432993