Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Ân Tầm Hoàn thành 158165
2 Đạm Nguỵêt Tân Lương Hoàn thành 189128
3 Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Hoàn thành 684057
4 Vũ Thiếu Hoàn thành 321175
5 Hắc Vũ Tán Hoàn thành 462277
6 Tịch Mịch Độc Nam Hoa Hoàn thành 113684
7 Phù Sinh Mộng Đoạn Hoàn thành 523130
8 Liễu Hạ Huy Hoàn thành 609299
9 Thần Đăng Còn tiếp 122062
10 Vũ Anh Tuyết Hoàn thành 18301