Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Vô Danh Hoàn thành 58405
2 Trâu Vàng Thật Thà Hoàn thành 242567
3 Vô Xỉ Đạo Tặc Hoàn thành 211909
4 Tâm Tại Lưu Lãng Còn tiếp 217811
5 Thiên Đường Bất Tịch Mịch Còn tiếp 292600
6 Cửu Tiêu Còn tiếp 46675
7 Thảo Môi Tương Hoàn thành 21949
8 Xích Tuyết Hoàn thành 296929