Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Điểm Tinh Linh Hoàn thành 1802490
2 Vô Danh Hoàn thành 31808
3 Mai Can Thái Thiếu Bính Hoàn thành 6352255
4 Hùng Miêu Bàn Đại Còn tiếp 175121
5 Vũ Nham Hoàn thành 2215662
6 Diện Hồng Nhĩ Xích Còn tiếp 737509
7 Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ Hoàn thành 339005
8 Tiểu Long Hoàn thành 30408
9 Vô Xỉ Đạo Tặc Hoàn thành 588632
10 Thiên Đường Bất Tịch Mịch Hoàn thành 264690