Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Tâm Mộng Vô Ngân Hoàn thành 200097
2 Tri Nhạc Hoàn thành 107829
3 Nga My Hoàn thành 115823
4 Thánh Yêu Hoàn thành 28815
5 Nam Hải Thập Tứ Lang Hoàn thành 222740
6 Quan Hi Còn tiếp 90469
7 Tiểu Long Hoàn thành 43380
8 Xích Tuyết Hoàn thành 1261242
9 Tâm Tại Lưu Lãng Hoàn thành 2255964
10 Hắc Oa Hoàn thành 244800