Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Xích Tuyết Hoàn thành 731140
2 Tịch Mịch Kiếm Khách Hoàn thành 91676
3 Vô Danh Hoàn thành 175561
4 Ta Là Mặc Thủy Còn tiếp 639521
5 Cô Đơn Địa Phi Hoàn thành 854878
6 Thanh Trà Đạm Phạn Còn tiếp 1375497
7 Yên Lộ Thương Mang Hoàn thành 239131
8 Trần Khổ Hoàn thành 295804
9 Hằng Tâm Hoàn thành 280268
10 Dạ Độc Túy Hoàn thành 2004263