Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Liệp Thương Hoàn thành 496879
2 Điểm Tinh Linh Hoàn thành 466445
3 Ngư Nhân Nhị Đại Hoàn thành 1198795
4 Vương Thiểu Thiểu Hoàn thành 286763
5 Vị Tri Còn tiếp 19993
6 Vô Danh Hoàn thành 174615
7 Yêu Tinh Hoàn thành 112230
8 Tiểu Lâu Nhất Dạ Xuân Hoàn thành 137426
9 Mộng Cửu Trọng Còn tiếp 30828
10 Ngũ Lang Thúc Hoàn thành 229311