Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Trường Phát Lãng Tử Hoàn thành 28031
2 Ngũ Lang Thúc Hoàn thành 46342
3 Thiên Đường Bất Tịch Mịch Hoàn thành 1296020
4 Nhị Thúc Đầu Trọc Hoàn thành 85916
5 Vô Danh Còn tiếp 67901
6 Trần Trọng Còn tiếp 263390
7 Sa Mạc Còn tiếp 279410
8 Nguyệt Xuất Vân Hoàn thành 58689
9 Tử Vi Còn tiếp 405627
10 Ngũ Trí Hoàn thành 704282