Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Kỵ Binh Hạ Mã Hoàn thành 68373
2 Tô Phái Hoàn thành 1582386
3 Vô Danh Còn tiếp 226546
4 Hà Phi Song Giáp Hoàn thành 518456
5 Nã Cát Ma Hoàn thành 105400
6 Đoạn Nhận Thiên Thai Hoàn thành 85258
7 Thạch Chương Ngư Hoàn thành 158631
8 Bổn Đản Anh Tử Hoàn thành 187483
9 Tiểu Long Hoàn thành 41585
10 Vũ Trụ Lãng Tử Hoàn thành 218267