Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Vô Danh Hoàn thành 69329
2 Lương Thất Thiểu Hoàn thành 939696
3 Dạ Thải Hoa Còn tiếp 81436
4 Phong Lưu Dã Hạc Hoàn thành 220396
5 Y Sắc Hoàn thành 43494
6 Tâm Tại Lưu Lãng Hoàn thành 90191
7 Tiền Tiểu Bạch Còn tiếp 7024
8 Cơ Thủy Linh Còn tiếp 38868
9 Quai Quai Băng Hoàn thành 122341
10 Tặc Mi Thử Nhãn Hoàn thành 254103