Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Ngư Nhân Nhị Đại Hoàn thành 309240
2 Cửu Nguyệt Dương Quang Hoàn thành 691549
3 Quý Túc - Tiềm Long Hoàn thành 38740
4 Xích Tuyết Hoàn thành 45621
5 Tiểu Thủ Chương Hoàn thành 98418
6 Tiểu Thủ Chương Còn tiếp 22379
7 Vô Danh Hoàn thành 100350
8 Thiên Đường Trong Đất Hoàn thành 40816
9 Thiên Đường Trong Đất Hoàn thành 26676
10 Thiên Đường Trong Đất Hoàn thành 22630