Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Chu Đức Đông Hoàn thành 823
2 Thiên Thiên Bất Hưu Còn tiếp 473
3 Hà Mã Hoàn thành 140579
4 Hắc Sắc Hỏa Chủng Còn tiếp 37198
5 Huyết Hồng Còn tiếp 518
6 Biên Chức Thành Đích Mộng Hoàn thành 65120
7 Thương Thiên Bạch Hạc Còn tiếp 1545
8 Lão Chu Đồng Chí Còn tiếp 683