Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Khiêu Vũ Hoàn thành 423092
2 Đường Gia Tam Thiếu Hoàn thành 414259
3 Xấu Tới Linh Hồn Hoàn thành 348636
4 Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ Còn tiếp 197245
5 Huyền Vũ Hoàn thành 3120713
6 Ngã Cật Tây Hồng Thị Hoàn thành 3382116
7 Đường Gia Tam Thiếu Hoàn thành 522014
8 Thập Bộ Hành Hoàn thành 601489
9 Nguyễn Đức Lân Còn tiếp 2313
10 Thần Đông Hoàn thành 71367