Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Khai Hoang Hoàn thành 607408
2 Đường Gia Tam Thiếu Hoàn thành 36499
3 Nghịch Thương Thiên Hoàn thành 2850949
4 Cao Lâu Đại Hạ Hoàn thành 202544
5 Áo Bỉ Gia Hoàn thành 143024
6 Hà Tả Hoàn thành 61736
7 Ngư Thiên Không Hoàn thành 912739
8 Võng Lạc Kỵ Sĩ Hoàn thành 19107
9 Thần Khê Băng Phong Hoàn thành 15054
10 Thuỵ Tỉnh Thỏ Còn tiếp 42309