Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Trư Hồng Huyết Hoàn thành 177404
2 Đường Gia Tam Thiếu Hoàn thành 231675
3 Nhĩ Căn Hoàn thành 983214
4 Thụy Thu Còn tiếp 26024
5 EK Hoàn thành 1322804
6 Điểm Tinh Linh Hoàn thành 1802490
7 Cổ Chân Nhân Hoàn thành 490391
8 Khiêu Vũ Hoàn thành 206709
9 Phương Tưởng Hoàn thành 507447
10 Thương Thiên Bạch Hạc Hoàn thành 528856