Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Khoái Xan Điếm Còn tiếp 285644
2 Vũ Thần Vũ Hoàn thành 423654
3 Tam Nguyệt Mộng Khê Còn tiếp 12544
4 Vô Danh Hoàn thành 31808
5 Ta Là Lão Ngũ Hoàn thành 1145995
6 Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Hoàn thành 2853701
7 Chúng Thần Hoàn thành 214240
8 Ngã Cật Tây Hồng Thị Hoàn thành 633682
9 Thạch Trư Hoàn thành 68106
10 Du Tạc Bao Tử Hoàn thành 223347