Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Nga My Hoàn thành 115823
2 Ám Ma Sư Hoàn thành 1233047
3 Thắng Kỷ Hoàn thành 731754
4 Tiểu Đao Phong Lợi Hoàn thành 1039889
5 Thần Đông Hoàn thành 2540856
6 8nan Còn tiếp 24487
7 Bất Cật Tây Hồng Thị Hoàn thành 228261
8 Lãm Nguyệt Thu Phong Hoàn thành 730477
9 Xích Tuyết Hoàn thành 1261242
10 Mạt Lăng Biệt Tuyết Hoàn thành 751850