Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Fresh Quả Quả Hoàn thành 8884
2 Gà vàng Còn tiếp 14225
3 Hoàng Phủ Kỳ Hoàn thành 177169
4 Cô Đơn Địa Phi Hoàn thành 803556
5 Mạo Tự Hữu Tài Hoàn thành 487728
6 Thuyết Mộng Thần Hoàn thành 147142
7 Khô Lâu Tinh Linh Hoàn thành 193367
8 Ô Sơn Hoàn thành 1244376
9 Xích Huyết​ Còn tiếp 430
10 Lê Thiên Hoàn thành 881489