Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 EK Hoàn thành 1474512
2 Vô Tội Còn tiếp 2625
3 Kiếm Du Thái Hư Hoàn thành 3727058
4 Cô Đơn Địa Phi Hoàn thành 854878
5 Thanh Trà Đạm Phạn Còn tiếp 1375497
6 Tiêu Tiềm Hoàn thành 19260
7 Thủy Bình Diện Hoàn thành 350411
8 Vô Tội Còn tiếp 123260
9 Du Tạc Bao Tử Hoàn thành 179024
10 Cửu Đương Gia ​ Hoàn thành 637607