Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Dạ Thủy Hàn Hoàn thành 911289
2 Dạ Sắc Phóng Giả Hoàn thành 171202
3 Nghịch Thương Thiên Còn tiếp 28013
4 Phong Thanh Dương Còn tiếp 2611
5 Tiêu Đỉnh Còn tiếp 24235
6 Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh Hoàn thành 379545
7 Tàn Nguyệt Bi Mộng Hoàn thành 31334
8 Hủ Thi Ngạc Hoàn thành 810936
9 Đình Vũ Hoàn thành 58148
10 Vong Ngữ Còn tiếp 433190