Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Cao Pha Hoàn thành 557505
2 Ngã Cật Tây Hồng Thị Hoàn thành 1102236
3 Anh Giai Ngây Thơ Hoàn thành 3444202
4 Hà Bất Ngữ Còn tiếp 67186
5 Nhĩ Căn Còn tiếp 4997
6 Nga Mi Còn tiếp 22803
7 Phong Lăng Thiên Hạ Hoàn thành 7541680
8 Cao Thiết Hoàn thành 341605
9 Ô Sơn Còn tiếp 4481
10 Xuân Trường Còn tiếp 20712