Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Ôn Thụy An Hoàn thành 6060
2 Mực thích lặn nước Còn tiếp 1302
3 Vong Ngữ Hoàn thành 4734140
4 Cóc Lang Thang Hoàn thành 14191
5 Phan Hoàng Qua Hoàn thành 265415
6 Ngự Trạch Truyền Thuyết Còn tiếp 10178
7 Hoàng Phủ Kỳ Hoàn thành 148565
8 Tiêu Tiềm Hoàn thành 31348
9 Thiên Đường Bất Tịch Mịch Hoàn thành 1296020
10 Hắc Thổ Mạo Thanh Yên Hoàn thành 116778