Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Thần Đăng Còn tiếp 122062
2 Mộc Dật (沐轶) Hoàn thành 182785
3 Hồng Mông Thụ Còn tiếp 330
4 Thần Long Còn tiếp 81242
5 Mộc Dật (沐轶) Hoàn thành 158142
6 Đồ Cùng Hoàn thành 73851
7 Hoàng Oanh Hoàn thành 71150
8 Kim Thiền Tài Tử Hoàn thành 1610
9 Thái Tấn Còn tiếp 2744
10 Lão Thiên Thúc Thúc Hoàn thành 14903