Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Guai Wu Hoàn thành 36918
2 Máu Lạnh nhók Hoàn thành 4554
3 Kevin Rz Hoàn thành 2643
4 Cổ Phán Quỳnh Y Hoàn thành 11691
5 Sơ Thần Hoàn thành 60970
6 Lưu Lãng Hồng Tường Vi Hoàn thành 75761
7 Náo Náo Hoàn thành 5328
8 Mộc Yêu Còn tiếp 5048
9 Lac Vi Nhi Hoàn thành 10269
10 Thiền Tâm Nguyệt Hoàn thành 28421