Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Ngốc Kute Hoàn thành 5407
2 Peduyen1993 Hoàn thành 2545
3 Ái Ước Hoàn thành 7633
4 Thiên Cầm Hoàn thành 225300
5 Thanh Đình Hoàn thành 10078
6 Ức Tích Nhan Còn tiếp 15565
7 Hinh Như Chi Thuỷ Hoàn thành 9015
8 Mộng Yểm Hoàn thành 56445
9 Tam Chưởng Quầy Còn tiếp 4403
10 Tịch Mộng Hoàn thành 7023