Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Thiển Mạc Mặc Hoàn thành 4953
2 Trang Trang Hoàn thành 4246
3 Tịch Mộng Hoàn thành 50300
4 Tuyết Sắc Đồ Mi Hoàn thành 146906
5 Lại Sơ Cuồng Còn tiếp 4826
6 linhlili thảo chip Còn tiếp 1040
7 Mộc Tiểu Ô Còn tiếp 2344
8 Quỳnh Dao Hoàn thành 4219
9 Xuân Huy Cẩm Y Còn tiếp 6116
10 Kun mít Còn tiếp 2426