Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Diệp Lạc Vô Tâm Hoàn thành 1138
2 Tiểu Tịch Hoàn thành 49382
3 Cathy Trần Còn tiếp 4735
4 Úy Không Hoàn thành 1592
5 Uyển Chuyển Lam Hoàn thành 6228
6 Quỷ Miêu Tử Hoàn thành 17572
7 Anh Vũ Phiêu Linh Hoàn thành 7324
8 Cơ Thủy Linh Hoàn thành 9328
9 Mèo Sâu Bự Hoàn thành 21377
10 Mộc Không Bách Hoàn thành 7095